Τέλος μαθημάτων φωτογραφίας


Βεβαιώσεις παρακολούθησης στο τέλος των μαθημάτων φωτογραφίας.
Νέα τμήματα φωτογραφίας αρχάριων και προχωρημένων
και νέο τμήμα κινηματογράφου (σκηνοθεσίας και παραγωγής ταινιών μικρού μήκους)
τον Οκτώβριο του 2020 στο Cinemarian

Πληροφορίες, κρατήσεις θέσεων στο akatsikoudis@yahoo.com


Σχόλια